optigon teamet

Lei av å ikke bli sett på nett?

La Optigon ta seg av trafikken din. Klikk her.

Sånn benytter du influencere til å bygge merkevare (12 beste tipsene)

influencer 12 tips

Hva er en influencer?

En influencer er en person som har mye innflytelse på sosiale medier eller i en bestemt bransje. De har mange følgere som lytter til hva de sier og stoler på deres meninger. Dette gjør at de kan påvirke hva folk kjøper eller tenker om forskjellige ting.

Bedrifter liker å jobbe med influencere fordi de kan hjelpe til med å gjøre merket deres mer kjent og øke salget. Det er fordi når en influencer anbefaler et produkt, kan det føles som en venn som gir deg et tips, noe som kan være veldig overbevisende.

En influencer er mer enn bare noen som viser frem produkter. De kan også være som en kunde som forteller mange andre om hvor bra produktene dine er. Når en influencer snakker godt om et produkt, kan det gjøre at mange andre også vil kjøpe det, fordi det bygger opp en følelse av tillit rundt produktet og merket.

Influencers mulighet til å påvirke merkevaren din

Nesten 55 % av forbrukerne sier at de leser minst fire anmeldelser før de bestemmer seg for å kjøpe et produkt. Enda mer imponerende er det at omtrent 84 % av kundene har kjøpt noe basert på en anbefaling fra en influencer. Dette viser klart hvor stor innvirkning influencere kan ha på din merkevare.

I 2023 tilbrakte en gjennomsnittsperson 2 timer og 24 minutter daglig på sosiale medier, så det er kanskje ikke så rart at disse nettambassadørene har blitt en essensiell del av merkevarestrategien for mange bedrifter. En av de største fordelene med influencere er at når folk ser på for eksempel YouTube for å finne tips og råd, er de ofte allerede innstilt på å gjøre et kjøp.

Dette er viktig å ta med i beregningen når du utvikler en strategi for å jobbe med influencere. Ved å forstå hvordan og hvorfor forbrukere engasjerer seg med influencere, kan du mer effektivt integrere disse samarbeidene i din overordnede markedsføringsstrategi for å bygge merkevarebevissthet, styrke tilliten til produktene dine, og i siste instans øke salget. Velge influencere som resonnerer med din målgruppe og som deler autentiske meldinger, kan være nøkkelen til å maksimere effekten av din influencer markedsføring.

Dette bør du være bevisst på med en influencer strategi

1. Finn relevante influencere for dine produkter og tjenester.

Det er mange influencere der ute med forskjellige typer følgere. Noen er kjente personer, noen er eksperter i bestemte fagfelt, og andre er folk som er veldig interessert i en hobby eller et tema. Med så mange å velge mellom, er det viktig å finne de som passer best for å snakke om din bedrift, dine produkter og tjenester. Du må finne de som kan vise fram det du tilbyr på en god måte til sine følgere.

2. Kategorisering av influencere

Influencere deles ofte inn i forskjellige kategorier basert p[ antall følgere:

 • Mega influencere: 1 million + followers
 • Macro influencere: 100,000 – 1 million followers
 • Micro influencere: 10,000 – 100,000 followers
 • Nano influencere: 10,000 followers or less

Det vi ofte ser, er at influencere med færre følgere, som vi kaller nano- og mikroinfluencere, får mer respons og interaksjon fra sine følgere enn de med veldig mange følgere, som kalles makroinfluencere. Dette er fordi de mindre influencerne ofte har en tettere og mer personlig kontakt med sitt publikum. Derfor kan det noen ganger være lurt å bruke pengene dine på flere små influencere i stedet for å satse alt på en stor. Dette kan hjelpe deg med å nå ut til flere forskjellige grupper av folk og få mer ut av markedsføringskampanjen din.

3. Hvilket fordeler har influencer markedsføring?

Konseptet er både enkelt og smart. Hvis du ser noen du ser opp til eller liker bruke et produkt eller en tjeneste, øker sjansen for at du også vil kjøpe det samme.

 • Utvide rekkevidden og nå ut til flere mennesker
 • Skape større tillit til merkevaren din
 • Få flere følgere på sosiale medier
 • Bli mer synlig på nett, inkludert i søkemotorer
 • Øke antall besøkende til nettsiden din
 • Tiltrekke flere potensielle kunder
 • Generere nye kundeleads
 • Øke salget

For mange bedrifter kan det være utfordrende å bygge opp en stor følgerskare. I slike tilfeller kan det å bruke influencere være en effektiv metode for å øke kjennskapen til merkevaren din.

influencers

4. Ikke velg kun en influencer

Ikke begrens deg til bare én influencer. Det å samarbeide med flere influencere kan gi mange fordeler, men det krever også god koordinering. Ved å ha flere influencere som snakker positivt om dine produkter og tjenester, kan du styrke merkevarens image og bygge større troverdighet. Dette skaper en kumulativ effekt, siden anbefalinger fra flere kilder ofte oppfattes som mer pålitelige av forbrukerne.

En annen fordel med å bruke flere influencere er muligheten til å sammenligne resultater. Dette lar deg se hvilken influencer som har størst positiv effekt på salget. Ved å analysere denne dataen får du bedre grunnlag for å velge hvilke influencere du bør samarbeide med i fremtiden, noe som kan gjøre dine markedsføringsstrategier mer målrettede og effektive.

5. Lag en plan og vær konsekvent

Når du jobber med influencer-markedsføring, oppdager du raskt at langsiktige samarbeid ofte gir betydelig bedre resultater. Å ha en influencer som poster om produktet ditt bare en gang, gir sjelden stor effekt. Men hvis du og influenceren utarbeider en detaljert plan, kan du bygge en sterk merkevare og oppnå høy lønnsomhet.

Denne planen bør spesifisere hvilke produkter og tjenester som skal promoteres, hvor ofte innlegg skal publiseres, samt dag og tidspunkt for publisering. Konsistens i dette arbeidet bidrar til forutsigbarhet og sikrer at merkevaren din regelmessig får oppmerksomhet fra ulike influencere på strategiske tidspunkter.

Konsekvent eksponering over tid gjør merkevaren din mer gjenkjennelig. Dette har en sterkere innvirkning enn sporadisk eksponering, som når innhold publiseres uregelmessig over en uke. En samlet innsats over kort tid, hvor flere influencere promoterer merkevaren din samtidig, kan skape en mer umiddelbar og kraftfull effekt.

influencers plan

6. Bruk kupongkoder

Ikke bare vil følgerne oppfatte dette som en positiv fordel, men ved å bruke unike kupongkoder for hvert innlegg kan du også måle hvilken influencer som gir deg mest igjen for pengene. For hvert samarbeid oppretter du en spesifikk kupongkode som er unik for den aktuelle influenceren. Dette gjør det mulig å spore salg eller engasjement direkte tilbake til hver influencers innsats, og gir verdifull innsikt i effektiviteten av dine markedsføringsinvesteringer.

7. Ikke la deg lure av antall følgere

I dagens digitale verden kan en influencer enkelt øke antallet følgere ved for eksempel å kjøpe dem, en praksis vi ikke anbefaler. Selv om dette kan se imponerende ut på overflaten, resulterer det ofte i en følgerskare med lavt engasjement sammenlignet med følgere som er “fortjent” gjennom genuint innhold. Samarbeid med en influencer som har oppblåst følgertall gjennom kjøp, kan lede til skuffende resultater da engasjementsnivået ikke matcher forventningene.

For å vurdere en influencers reelle innflytelse, er det viktig å analysere aktivitetsnivået og engasjementet blant følgerne. Dette kan virke utfordrende, men det finnes enkle metoder for å gjøre slik analyse. En nøkkelindikator i denne sammenhengen er engasjementsgraden, et mål på hvor interaktiv og engasjert en influencers følgerskare er med innholdet som deles. Før vi utforsker hvordan man måler dette, er det viktig å forstå betydningen av engasjementsgrad og hvorfor den er en avgjørende faktor for suksess i influencer-markedsføring.

8. Hva er engasjementsgrad?

Engasjementsgrad er et mål som viser hvor aktive en persons, et firmas, eller en organisasjons følgere er. Dette målet brukes ofte for å vurdere en influencers evne til å påvirke, basert på hvor engasjerte deres følgere er med innholdet som deles. Det finnes flere måter å beregne engasjementsgrad på, men vi vil fokusere på den metoden som best hjelper til med å fastslå engasjementet blant en influencers følgere.

For å regne ut engasjementsgraden bruker man en enkel formel:

engasjementsgrad formel
 • Antall reaksjoner inkluderer liker-klikk, hjerte, eller andre reaksjonsformer på et innlegg.
 • Kommentarer er antallet skriftlige tilbakemeldinger på et innlegg.
 • Delinger refererer til hvor mange ganger innholdet er blitt delt videre av følgere.

Denne formelen gir et prosentvis resultat som indikerer hvor stor en del av følgerskaren som aktivt engasjerer seg med innholdet som influenceren poster. En høy engasjementsgrad tyder på at følgerne er genuint interesserte og involverte, noe som er et godt tegn for bedrifter som ser etter influencere å samarbeide med for å fremme sine produkter eller tjenester.

Sosiale medieplattformer varierer i hvordan de tillater brukere å engasjere seg med innhold. På Instagram, for eksempel, beregnes engasjement vanligvis ved å legge sammen totalt antall likerklikk og kommentarer et innlegg har fått. På andre plattformer, som Facebook, kan du også ta med antall delinger og ulike typer reaksjoner i beregningen av engasjement.

For å finne engasjementsgraden, legger du sammen alle former for engasjement og deler dette tallet på antall følgere eller brukere, og ganger deretter med 100 for å få prosenten. Målet med denne modellen er å måle hvor mange som faktisk interagerer med det en influencer poster.

Når du skal beregne engasjementsgraden, er det viktig å bruke et gjennomsnitt basert på flere innlegg for å få et mer nøyaktig bilde. Ikke inkluder innlegg som nettopp er blitt lagt ut, siden disse ikke har hatt nok tid til å samle engasjement. En god praksis er å velge en rekke innlegg, for eksempel fra de 2. til 10. siste innleggene, beregne engasjementsgraden for hvert av disse innleggene, og deretter regne ut gjennomsnittet av disse verdiene. Dette gir en mer pålitelig indikator på den faktiske engasjementsgraden til influenceren.

9. Hva er en god engasjementgrad?

Det finnes ikke et enkelt svar på hva som utgjør en “god” engasjementsgrad, ettersom dette kan variere betydelig mellom ulike sosiale medieplattformer, influencer-nisjer, og publikumsdemografier. Imidlertid gir den beskrevne metoden for å beregne engasjementsgraden basert på likes, kommentarer, delinger, og antall følgere et solid utgangspunkt for å vurdere influenceres evne til å engasjere sitt publikum.

Ved å analysere gjennomsnittlig engasjement over flere innlegg, kan bedrifter og markedsførere få en bedre forståelse av hvor aktivt en influencers følgerskare interagerer med innholdet de deler. Dette kan igjen hjelpe i beslutningsprosessen for valg av influencere for samarbeid, sikte på å maksimere effektiviteten av markedsføringskampanjer.

 • Under 1% = Lavt engasjement
 • Mellom 1% og 3,0% = gjennomsnittlig/god
 • Mellom 3,0% og 6% = høy engasjementsgrad
 • Over 6% = svært høy engasjementgrad.

10. La oss se på et konkret eksempel

Ved å utelate det aller siste innlegget til en influencer og starte beregningen fra det nest siste innlegget, tar du høyde for at innholdet har hatt tilstrekkelig tid til å samle engasjement fra følgerne. Dette reduserer risikoen for at tallene blir forvrengt av innlegg som ikke har hatt nok tid til å generere en representativ mengde interaksjoner.

Å la innleggene få litt tid på seg sikrer at dataene du samler inn gir et mer troverdig bilde av hvordan følgerne faktisk engasjerer seg med influencerens innhold over tid.

I dette eksempelet har influenceren 11500 følgere

Innlegget har 187 likes og 7 kommentarer. Totalt 194

Legger vi disse tallene inn i formelen:

Engasjementsgrad utregning

Når vi har gjort utregningen ser vi at svaret blir 1.66%. Dette regnes som et gjennomsnittlig engasjement.

11. Avansert engasjementsgrad kalkulator

Det eksisterer et bredt spekter av gratis verktøy for beregning av engasjementsgrad tilgjengelig online, designet for å assistere i evalueringen av interaksjonsnivået på sosiale medieprofiler.

12. Hvordan kontakte en influencer?

Det er flere måter å ta kontakt med en influencer på, og en av de mest vanlige metodene er å sende dem en direktemelding. Her er et eksempel på hvordan du kan formulere en melding for å initiere en dialog om et potensielt samarbeid:

Hei [Influencers Navn],

Mitt navn er [Ditt Navn], og jeg jobber hos [Selskapsnavn], hvor vi er en ledende leverandør av [produkter/tjenester] i [marked/bransje].

Jeg har fulgt profilen din på Instagram over en lengre periode og er virkelig imponert over det fantastiske arbeidet du gjør med dine innlegg. Måten du formidler inspirasjon og glede på, har ikke bare gjort meg til en fast følger, men også en stor beundrer av det du gjør. Dette har inspirert meg til å ta kontakt for å utforske muligheten for et samarbeid mellom oss.

Er du åpen for en samtale? Jeg tenkte at vi kunne ta en prat over telefonen for å diskutere hvordan vi sammen kan skape noe som gir verdi for både deg og oss.

Ser frem til å høre fra deg!

Vennlig hilsen,

[Ditt Navn][Kontaktinformasjon]

Oppsummering: De 12 beste tipsene ved bruk av influencere

 • En influencer er en person i en nisje eller bransje som har evnen til å påvirke atferden til andre
 • Nesten 55 % av forbrukerne leser minst fire anmeldelser før de kjøper et produkt
 • Finn influencere du mener kan representere bedriften, produktene og tjenestene dine på en god måte
 • Influencere deles i 4 kategorier. Maga, Makro, Mikro og Nano influencers
 • Benytt gjerne flere influencere for å forsterke merkevaren
 • Avtal samme tidspunkt for når influencerne skal legge ut innlegg.
 • Lag en god plan og vær konsekvent
 • Kupongkoder hjelper deg å måle den individuelle effekten av influencerne
 • Antall følgere bør ikke bety et godt resultat
 • Engasjementgrad forteller deg om hvor engasjerte følgerne til influencerne er.
 • Engasjementsgrad=(engasjement/antall følgere) X 100
 • Lag et skript når du skal kontakte influencere
Få profesjonell hjelp

Vil du sikre en kraftig digital tilstedeværelse og dominere på nett? Optigon tilbyr skreddersydde løsninger og ekspertveiledning innen digital markedsføring! Ta kontakt i dag for å starte reisen mot suksess!

Hva tenker du om artikkelen Sånn benytter du influencere til å bygge merkevare (12 beste tipsene)? Gi din tilbakemelding!

Legg igjen en kommentar

Få med deg de siste nyhetene!

Ikke gå glipp av eksklusive tips, triks og bransjenyheter som kan ta din digitale markedsføringsstrategi til nye høyder. Det er raskt, enkelt, og det beste valget du kan gjøre for din digitale suksess! Registrer deg her:

"*" obligatorisk felt

Vil du vi skal hjelpe deg med

trafikken?

"*" obligatorisk felt

Artikkelen er skrevet av

optigon teamet

Optigon

Vil du øke trafikken på din nettside? La Optigon teamet hjelpe deg! Kontakt oss i dag for profesjonell hjelp.