Vi er opptatt av resultater, er du?

Når du tar i bruk digital kompetanse, sparer du penger og reduserer risiko.

Optigon

Drevet av innovasjon for økt synlighet

Google vurderer ikke størrelsen på bedriften, men fokuserer på den verdien en nettside gir de besøkende. Dette utgjør en betydelig fordel for små- og mellomstore bedrifter, da det gir dem muligheten til å konkurrere på lik linje med større aktører i sin bransje.

Optigon har identifisert at det er en betydelig andel bedrifter som ikke er klar over denne muligheten, og at det eksisterer et stort potensiale for disse bedriftene ved å arbeide strategisk med sine nettsider.

Med bruk av det siste innen avanserte verktøy sikrer Optigon optimale resultater for sine kunder.

Kundetilfredshet og tillit er kjerneverdier for Optigon. Selskapets omdømme er fundamentert på suksesshistoriene til våre kunder, og tilliten vi har opparbeidet oss over tid har vært avgjørende for veksten.

optigon seo trafikk nettside
Kvalitet fremfor kvantitet

Hvem er våre

kunder?

Flertallet av våre kunder består enten av bedrifter som har innsett viktigheten av digital satsing, eller av de som allerede har investert i digitale løsninger uten å se ønsket avkastning.

De tre viktigste faktorene i valg av B2B leverandør

80%

Ifølge B2B PR Sense Blog foretrekker 80 % av beslutningstakere å motta bedriftsinformasjon fra flere artikler fremfor en annonse.

70%

Ifølge Google ser 7 av 10 B2B-kunder videoer gjennom hele salgsprosessen.

2%

Bare 2 % av kalde samtaler resulterer i en avtale, ifølge Leap job. Dette understreker behovet for å utvide dine markedsføringstiltak.

61 % av B2B kunder ser på kundeanmeldelser før de velger leverandør.